Home|шрифтове|цени|инфо-център
За нас
Дейността на ХермеСОФТ е свързана с дизайн и разработване на шрифтове, многоезикова поддръжка за Macintosh и Windows
операционни системи, консултации, поддръжка и доставка на професионални системи за предпечатна подготовка
и специализиран софтуер за графично оформление и дизайн.
Началото е поставено през 1990 г. Дългогодишният опит на екипът ни се опира както на задълбоченото придобиване
на знания и умения в областта на издателските системи, така и на директните контакти с компании, като ADOBE, Apple, Microsoft,
AGFA/Monotype - световни лидери в развитието на DTP-приложенията, операционните системи и шрифтовете в компютърната сфера.

Другите за нас >>

Неоценим фактор в развитието на фирмата е съвместната дейност с творчески личности
като Кънчо Кънев, Васил Николов, Димитър Трайчев.

Представители на фирмата са отличени с диплом за Сертифициран Microsoft Търговски специалист
и диплом от ADOBE Developers Association.

Технологично качество
ХермесСОФТ гарантира високо технологично качество на своите продукти, което осигурява в максимална степен успешна работа
с различните приложения и компютърни платформи, както и отсъствие на проблеми, свързани с експониране, цветоотделяне
и професионално приложение.
В настоящия момент шрифтовете от Библиотеката на ХермесСОФТ са разработени и се предлагат с разширена поддръжка
за всички западно- и източноевропейски езици, базирани на латиницата и кирилицата.
За да отговори максимално на изискванията на потребителите ХермесСОФТ развива своята шрифтова колекция в две основни
направления - нови разработки и съобразяване със световните технологии и практика.

Перфектен дизайн
Колекцията шрифтове на ХермесСОФТ се характеризира с прецизен подбор, ориентиран към основните наборни шрифтове,
с изключително широк спектър на приложение.
Дизайнът на шрифтовете от колекцията е издържан в класическите български традиции.
Всеки комплект е проектиран от дизайнери, тесни специалисти в областта на шрифта, доказали недвусмислено уменията си
с дългогодишното си занимание в тази област - Олга Йончева, Кънчо Кънев, Васил Николов и др.
Това, заедно с професионалното технологично качество, са двете отличителни черти на Библиотеката шрифтове,
което я прави силно оръжие в ръцете на всички причастни към визуалната комуникация.

Клиентите
Клиенти на ХермесСОФТ са световни и български рекламни агенции, бюра за експонация и издателства.

КонтактЗа поръчка: 0888.869.591 / 0883 206 388

typefaces
updated 20170221