включени са продуктите:

CorelDRAW® 2020 - приложение за векторна графика и оформление на издания;
CorelDRAW.APP - online векторна графика и оформление на издания чрез WEB  Browser;
Corel® PHOTO-PAINT®2020 - приложение за обработка на изображения;
Corel® PowerTRACE®2020 - модул за векторизиране на растерно изображение;
Corel® CAPTURE™2020 - сваляне екран на компютър във файл;
Corel® AfterShot™ 3 HDR* - пприложение за обработка на RAW формат изображения;
BenVISTA PhotoZoom Pro 4* - модул за Photo Paint за увеличаване/обработване на изображения;
Corel® CONNECT™2020 - модул за търсене на съдържание;
Corel® Font Manager™2020 - пприложение за управление на шрифтове;

В цената на лиценза е включено създаване на електронен акаунт,
както и възможност за сваляне на инсталационни файлове от сървър на Corel.

плюс помощните програми:

Microsoft Visual Basic for Applications – Task automation
Microsoft Visual Studio Tools for Applications – Task automation and advanced macro projects
Barcode wizard;
Duplexing wizard;
GPL Ghostscript (ZIP) – Enhanced import of EPS and PS files

съдържа:
Над 10 хил. селектирани илюстрации (cliparts) и фотографии;
Над 1000 OpenType шрифта;
150 professionally designed templates
Over 600 fountain, vector and bitmap fills

документация - само по поръчка или доставка на продукти в кутия (Box)
User Guide;
НОВО! CorelDRAW Expert Guide;
Digital Content Guide;
Справочна карта (Quick Reference Card);
Help - система;

* License (Лиценз) - официален документ от Corel, който е поименен и има сериен номер(а)
за инсталиране; не съдържа документация, както и физически дистрибутиви за инсталация.