Home|шрифтове|цени|инфо-център
Поддържани Macintosh кодови таблци (code pages)
Поддържани Windows кодови таблци (code pages)
Кодова таблица (code page)
Шрифтовете от колекцията на ХермесСОФТ са базирани на стандартните Windows и Mac OS кодови таблици (code pages)
и една специално създадена за нуждите на езика ни - Bulgarian (пояснена по-долу)
.
Кодовата таблица е набор от знаци, кодирани по строго определени правила. Всеки знак е с уникално място в таблицата.
Различните кодови таблици обикновено поддържат специфични езици или група от няколко езика, обединена в обща писмена система.
Така например кодова таблица Western покрива всички западно-европейски езици, кодова таблица Central European поддържа
централно- и източно-европейските езици, кодова таблица Turkish - турски език, стандартната кодова таблица Cyrillic покрива
всички славянски езици, базирани на кирилицата и пр. Всички дотук споменати кодови таблици, както и следващите по-долу
съдържат и знаците от английската азбука.

Поддържани Macintosh кодови таблци (code pages)
щракнете върху името, за да видите картинка на знаците в кодовата таблица


encodings езици

Central European (CE)

албански, естонски, латвийски, литовски, полски, словашки, словенски, сръбски/лат.,
унгарски, чешки;
Cyrillic (CYR) български, белоруски, македонски, руски, сръбски/кирил., украински;
MAC Roman / US английски, баскски, белгийски, датски, испански (трад., мекс.), италиански,
индонезийски, каталонски, немски, норвежки, португалски (станд., бразилски), фински,
френски, холандски, шведски;
Greek (GRE) гръцки;
Turkish (TUR) турски;
Croatian (CRO) хърватски;
Romanian (RUM) румънски;
Icelandic (ICL) исландски;
Bulgarian (BG) българската азбука плюс всички гласни букви с ударения;
Phonetic (PHO) фонетични символи съгласно IPA (Международната Фонетична Асоциация);

Поддържани Windows кодови таблци (code pages)
щракнете върху името, за да видите картинка на знаците в кодовата таблица

encodings езици

WCP 1250
Central European

албански, полски, румънски, словашки, словенски, сръбски/лат., унгарски, хърватски,
чешки;

WCP 1251 Cyrillic

български, белоруски, македонски, руски, сръбски/кирил., украински;

WCP 1252 Western

английски, баскски, белгийски, датски, испански (трад., мекс.), италиански,
индонезийски, исландски, каталонски, немски, норвежки, португалски (станд.,
бразилски), фински, френски, холандски, шведски;

WCP 1253 Greek

гръцки;

WCP 1254 Turkish

турски;

WCP 1257 Baltic

естонски, латвийски, литовски;

WCP Bulgarian

българската азбука плюс всички гласни букви с ударения;

WCP Phonetic фонетични символи съгласно IPA (Международната Фонетична Асоциация);


По заявка може да бъде разработена допълнителна поддръжка на езици: арменски, грузински и азиатска кирилица - включва
казахстански, азърбайджански, чукчи и т.н. за всяка от платформите Mac OS u Windows.

КонтактЗа поръчка: 0888.869.591

typefaces
updated 10/26/11