Home|шрифтове|цени|инфо-център

Уважаеми потребители, дизайнът и шрифтовете на Хермессофт ООД, представляват защитен обект на авторското право
по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. Хермессофт ООД е притежател на тези права
и единствено то е упълномощено да разрешава на други лица използването на шрифтовете. На нашия сайт можете
да прегледате трите типови договора, които предлагаме на ползвателите ни.

Стандартен договор - изтегли ( License3_Bg.pdf )
• Договор за отстъпване правото на ползване върху обекти на авторско право – това е основното лицензно споразумение,
което предлагаме. Подходящо е за вас, в случай, че сте частно лице което ще ползва шрифтовете ни
само на своя персонален компютър, за свои лични, некомерсиални цели или търговско дружество, което желае да използва
нашите шрифтове в обичайната си, ежедневна дейност. Моля имайте предвид - в случай, че сте рекламна агенция,
която произвежда рекламни материали (независимо от техния вид и брой) за свой клиент, нашето основно лицензно споразумениe
ви дава право да изготвяте проекти за реклами, доколкото това са проекти, но не ви дава правото да използвате дизайна и шрифтове
в съдържанието на рекламите, които се разпостраняват или излъчват. За да можете валидно да включите нашите
шрифтове в тези реклами е необходимо нашето изрично съгласие и разрешение.
Ценова листа - Стандартен Договор

Договор за използване чрез електронни медии - ( LicenseE_Bg.pdf )
• Вие сте търговско предприятие, банка, мобилен оператор и рекламирате дейността си чрез електронните медии – телевизия,
интернет, или други електронни медии. Това ви прави ползвател на нашите шрифтове, поставя ви в позиция да извличате
икономическа изгода от нашите авторски права. В такъв случай, това е вашият лиценз, освен в случай,
че отношенията с нас са били изрично уредени от рекламната ви агенция.
Важно е да проверите дали вашите рекламисти са купили специално за вас законно нашите шрифтове,
или са ви поставили в положение, без да знете да осъществявате интелектуално пиратство.
Ценова листа - Допълнителни Договори

Договор за използване чрез печатни медии - ( LicenseP_Bg.pdf )
• Договор за отстъпване правото на използване на шрифтове чрез печатни медии – вие рекламирате своя бизнес чрез вестници,
списания, билбордове, брошури, стикери, плакати, корпоративни печатни материали. Вие трябва да получите от нас разрешение,
или то да е било валидно получено от рекламната ви агенция (виж поясненията по-горе).   
Ценова листа - Допълнителни Договори

Сключването на писмен договор е необходимо условие, създаващо яснота между нас и вас – необходимо е "купувачът" нa право
да знае точно какво си е "купил". Моля, имайте предвид, че всеки вид използване, различен от изрично изброените от
нас в типовия договор, който ще сключим с вас, не е разрешен.

Казано с думите на древната римска максима: всичко, което не е изрично разрешено в типовите ни Договори е забранено.

В случай, че бихте искали да получите право на ползване върху нашите шрифтове, различно от всички видове права,
изброени в предложените тук договори, нашият екип е на ваше разположение да изготви конкретно за вас Договор,
отговарящ на индивидуалните ви потребности.

Хермессофт ООД

КонтактЗа поръчка: 0888.869.591

typefaces
updated 10/26/11