Home|шрифтове|цени|инфо-център

Уважаеми потребители, дизайнът и шрифтовете на Хермессофт ООД,
представляват защитен обект на авторското право
по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. Хермессофт ООД е притежател на тези права
и единствено то е упълномощено да разрешава на други лица използването на шрифтовете.

Разрешение за използване чрез WEB медии - (FontUse.pdf )
•WEB лиценз е за директно растеризиране и използване на WEB сайт - в WEB формат (EOT, SVG,WOFF, TTF)
Под WEB сайт се разбира собствен фирмен или на ваши клиенти,
а не сайтове на социални медии като Facebook, YouTube, Google Docs и т.н.

Разрешение за използване чрез печатни медии (Стандартен Лиценз) - (FontUse.pdf )
• Стандартният лиценз е разрешение за използване на штофтове чрез Печатни и WEB Медии,
което дава право на публикуване
чрез всички видове печатни медии, плюс използване на WEB сайта ви - в WEB формат (EOT, SVG,WOFF, TTF)

Разрешение за използване чрез електронни медии - (FontUse.pdf )
• Електронни / Bradcasting Медии - в случай че ще се използват в електронни медии като
Facebook, за телевизионни / видео / филми/ клипове/ on-line реклами е необходимо да са закупи т.нар лиценз
разрешение за ползване Електронни / Bradcasting Медии, който е на цена 100 лв/ начертание без ДДС…

Ограничение за използване при пълна корпоративна идентичност- (FontUse.pdf )
• Правото за Използване на шрифтовете чрез печатни и електронни медии не включва право на използване
на Шрифтовете в елементите на пълна корпоративна идентичност, изобразени върху хартиен, или друг носител,
като, но не само, папки, визитни картички, визитници, грифове на хартия за писма, водни знаци, инкорпорирани
в хартия за писане като в случай, че Клиента желае да използва Шрифтовете по този начин
това е предмет на отделно индивидуално договаряне с Хермессофт. …

В случай, че бихте искали да получите право на ползване върху нашите шрифтове,
различно от всички видове права, изброени в предложените тук разрешения,
нашият екип е на ваше разположение да изготви конкретно за вас Договор,
отговарящ на индивидуалните ви потребности.

Хермессофт ООД

КонтактЗа поръчка: +359 888 869 591 / +359 883 206 388

typefaces
20220722