Home|шрифтове|цени|инфо-център
Библиотеката шрифтове версия 2009 - подробности
Съвместимост с продукти под Windows 2000/XP/ Vista
Съвместимост с продукти под Mac OS X
Улеснение на работата при новото наименование на вътрешно ниво
Тотална междуплатформена съвместимост
Тотална многоезикова поддръжка
Перфектен дизайн
Шрифтове за БЪЛГАРИЯ
Библиотеката шрифтове 7.0 в OpenType формат (OTF CFF)
Нови и преработени фамилии в Библиотеката шрифтове 7.0
Специален подарък за всички закупили цялата библиотека

02.2009 / HS Type Library 2009
1. Библиотеката ще се разпостранява вече само в Open Type Bg / Pro технически формат.
Комплектите шрифтове в PostScript Type 1 формат няма да се разпостраняват вече и ще се поддържат като техническа поддръжка
до края на 2009 година. Всички наши потребители, работещи с PostScript Type 1 шрифтове, могат да поръчат Upgrade на закупените
от тях комплекти до Open Type формат.

Кодовата таблица Open Type Bg е базирана на Unicode Cyrillic подмножества знаци и техните реализации:
- MS Windows 1251 Cyrillic;
- Macintosh Cyrillic,
като на местата на македонски, сръбски, руски и украински специално знаци има български главни и редовни букви с ударения
за професионална употреба на български език.

2. Версията 2009 е специално тествана на всички продукти от ACS4, както и на Microsoft Windows Vista,
включително и 64 битовата версия на тази OS.
Поддържани продукти и операционни системи:
- Mac OS 10.3.x, 10.4.x (до 10.4.11), 10.5.x (до 10.5.6);
- Adobe InDesign - 2.x, CS, CS2, CS3, CS4;
- Adobe PhotoShop - 7.x, CS, CS2, CS3, CS4;
- Adobe PhotoShop Extended - CS3, CS4;
- Adobe Illustrator - CS, CS2, CS3, CS4;
- QuarkXpress - 7.x, 8.x;
- QuarkXpress Passport - 7.x, 8.x;
- iWork 2007, 2008, 2009;
- MS Office Macintosh X, 2008 - не се поддържа керн (принципно Word не поддържа керн);

Забележка: Не всички продукти показват в менюто си по един и същ начин начертанията от една фамилия с много стилове,
например Helen Bg. Критерий за коректност е InDesign.

- Microsoft Windows 200, XP, Vista;
- Adobe InDesign - 2.x, CS, CS2, CS3, CS4;
- Adobe PhotoShop - 7.x, CS, CS2, CS3, CS4;
- Adobe PhotoShop Extended - CS3, CS4;
- Adobe Illustrator - CS, CS2, CS3, CS4;
- QuarkXpress - 7.x, 8.x;
- QuarkXpress Passport - 7.x, 8.x;
- CorelDraw 9 и по-нови версии - не се поддържа керн (принципно CorelDraw не поддържа керн);
- MS Office 97 и по-нови весии - не се поддържа керн (принципно Word не поддържа керн);

Забележка: Не всички продукти показват в менюто си по един и същ начин начертанията от една фамилия с много стилове,
например Helen Bg. Критерий за коректност е InDesign.

11.2007
1.
100 % съвместимост с продукти, работещи под Windows 2000/XP/ Vista
Операционните системи Windows 2000/ XP/ Vista са Unicode базирани, което означава, че и шрифтовете, с които се работи трябва
да са съгласно Unicode стандарта и спецификации.
Шрифтовете от Библитека 7.0 са разработени при най-внимателно спазване на Unicode стандарта и спецификациите на Adobe
и Microsoft. Нещо повече, използваната технология за разработване на новата версия на Библиотеката шрифтове позволява
на продукти като QuarkXpress или по-старите версии на CorelDraw и редица други, които не са Unicode базирани също да работят
безпроблемно.
Шрифтовете от Библитека 7.0 са тествани с всички последни версии на основните продукти за издателска и офис дейност:
Adobe InDesign, Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Adobe PageMaker, QuarkXpress, CorelDraw, Micromedia FreeHand,
MS Word XP/2000/97. В случай, че използвате продукти, не споменати в списъка или специални условия на работа - допълнителни
модули, приложения и т.н., ХермесСОФТ е в готовност да направи всичко възможно за изясняване на всяка конкретна ситуация
с цел оптимизиране технологията на работа. ХермесСОФТ дава 100% гаранция за работа с шрифтовете под Windows 2000/XP.


2. 100 % съвместимост с продукти, работещи под Windows 95/98/МЕ
Операционните системи Windows 95/98/МЕ не са Unicode базирани, като при разработването на Библиотеката шрифтове
са съобразени и тези особености, така че дори в тези по-стари среди да се работи безпроблемно.
ХермесСОФТ дава 100% гаранция за работа с шрифтовете под Windows 95/98/МЕ.


3.
100 % съвместимост с продукти, работещи под Mac OS X / Mac OS
8.x / 9.x

Шрифтовете от Библиотека 7.0 са разработени при най-внимателно спазване на Unicode стандарта и спецификациите на Adobe
и Apple. Нещо повече, използваната технология за разработване на новата версия на Библиотеката шрифтове позволява на продукти
като QuarkXpress или по-старите версии на CorelDraw и редица други, които не са Unicode базирани също да работят безпроблемно.
Шрифтовете от Библитека 7.0 са тествани с всички последни версии на основните продукти за издателска и офис дейност:
Adobe InDesign, Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Adobe PageMaker, QuarkXpress, CorelDraw, Micromedia FreeHand,
MS Word X/2001/98. В случай, че използвате продукти, не споменати в списъка или специални условия на работа - допълнителни
модули, приложения и т.н., ХермесСОФТ е в готовност да направи всичко възможно за изясняване на конкретната ситуация
с цел оптимизиране технологията на работа. ХермесСОФТ дава 100% гаранция за работа с шрифтовете под Apple Mac OS.


4. Улесняване на работата чрез новото наименование на начертанията на вътрешно ниво
(съгласно препоръките на Adobe)
При работа с повечето продукти на Adobe (независимо от OS) Вие имате възможност да използвате още едно улеснение за работа.
Всички големи фамилии, като Helen, HS Grotesk, Universum, Brilliant имат специално вътрешно наименование на стиловете,
което дава възможност да се избират всички стилове само от едно меню (виж картинката):5. Тотална междуплатформена съвместимост
Най-сериозните, които работят на различни платформи ще изненадаме с добра новина, а именно:
каквото и да правите, където и да го правите край на проблемите с кирилицата и с шрифтовете между операционните системи.
Независимо какво правите: текст в Adobe PhotoShop (като текстов слой), или илюстрация в Adobe Illustrator, или оформяте 300
страници издание на Adobe InDesign; независимо на коя платформа работите, пренасянето на вашите документи между различните
версии на Windows и Macintosh е гарантирано - те са същите, но без досадните съобщения за липсващи шрифтове.


6. Тотална многоезикова поддръжка (поддържат се дори азърбайджански и казахски езици)
За тези, които създават документи и издания на няколко езика ще поднесем още по-добра новина.
Всеки от комплектите шрифтове е разработен за поддръжка на различни езици
(проверете за конкретен език).
А за два от комплектите - Tempora и Helen се предлага и допълнителна поддръжка на езици:
арменски, грузински и азиатска кирилица - включва казахстански, азърбайджански, чукчи и т.н.
Независимо, какво оформление правите - на опаковка или на преводен документ, предназначени за България, Германия, Румъния,
Македония, Турция, или Казахстан, ние ще ви предложим решение, издържано в най-добрия възможен вариант - шрифтове, базирани
на единен дизайн.


7. Перфектен дизайн
Дизайна на шрифтовете от Библиотеката на ХермесСОФТ не е правен от компютърни специалисти, нито от математици,
нито дори от дизайнери въобще. Всички комплекти, включени в колекцията са проектирани от дизайнери, тесни специалисти
в областта на шрифта, доказали недвусмислено уменията си с дългогодишното си занимание в тази област.


8. Шрифтове за България
- гласни букви с ударения- кавички- българска традиция в дизайна

9. Библиотеката шрифтове в OpenType формат

Лиценза за OpenType шрифтовете от колекцията е за 3 работни места/1 изх. у-во независимо от платформата (Mac OS и Windows).
към -> Ценова листа HS Open Type шрифтове

Предлагат се следните категории:
OpenType шрифтове с префикс "Bg" - включват една кодова таблица за Mac OS/Windows
(Bulgarian Code Page) + българските гласни букви с ударения;
OpenType шрифтове с префикс "PRO" във следните варианти:
(препоръчва се използване в Adobe InDesign)

Варианти OpenType PRO шрифтове: Поддържани езици:

PRO комплекти с включени:
* Mac OS кодови таблици (Cyrillic, Roman/US,
Central European, Greek, Turkish, Icelandic, Croatian,
Romanian);
* Windows кодови таблици (Cyrillic, Western,
Central European, Greek, Turkish, Baltic);
* българските гласни с ударения;
* капителки и цифри към редовните букви
(old style figures);

-- всички Централно Европейски езици като:
албански, естонски, латвийски, литовски, полски, румънски,
словашки, словенски, сръбски/лат., унгарски, хърватски, чешки;
-- всички езици, базирани на Кирилицата като:
български, белоруски, македонски, руски, сръбски/кирил., украински;
-- всички Западно Европейски езици като:
английски, ирландски, баскски, белгийски, датски, испански (трад.,
мексик.), италиански, индонезийски, исландски, каталонски, немски,
норвежки, португалски (станд., бразилски), фински, френски,
холандски, шведски;
-- Гръцки;
-- Турски;

PRO комплекти (без капителки) с включени:
* Mac OS кодови таблици (Cyrillic, Roman/US,
Central European, Greek, Turkish, Icelandic, Croatian,
Romanian);
* Windows кодови таблици (Cyrillic, Western,
Central European, Greek, Turkish, Baltic);
* българските гласни с ударения;

-- всички Централно Европейски езици като:
албански, естонски, латвийски, литовски, полски, румънски,
словашки, словенски, сръбски/лат., унгарски, хърватски, чешки;
-- всички езици, базирани на Кирилицата като:
български, белоруски, македонски, руски, сръбски/кирил., украински;
-- всички Западно Европейски езици като:
английски, ирландски, баскски, белгийски, датски, испански (трад.,
мексик.), италиански, индонезийски, исландски, каталонски, немски,
норвежки, португалски (станд., бразилски), фински, френски,
холандски, шведски;
-- Гръцки;
-- Турски;

PRO комплекти (без Greek) с включени:
* Mac OS кодови таблици (Cyrillic, Roman/US,
Central European, Turkish, Icelandic, Croatian, Romanian);
* Windows кодови таблици (Cyrillic, Western,
Central European, Turkish, Baltic);
* българските гласни с ударения;

-- всички Централно Европейски езици като:
албански, естонски, латвийски, литовски, полски, румънски,
словашки, словенски, сръбски/лат., унгарски, хърватски, чешки;
-- всички езици, базирани на Кирилицата като:
български, белоруски, македонски, руски, сръбски/кирил., украински;
-- всички Западно Европейски езици като:
английски, ирландски, баскски, белгийски, датски, испански (трад.,
мексик.), италиански, индонезийски, исландски, каталонски, немски,
норвежки, португалски (станд., бразилски), фински, френски,
холандски, шведски;
-- Турски;

Специални PRO комплекти (Helen Pro и Tempora Pro)
с включени:
* Mac OS кодови таблици (Cyrillic, Roman/US,
Central European, Greek, Turkish, Icelandic, Croatian,
Romanian);
* Windows кодови таблици (Cyrillic, Western,
Central European, Greek, Turkish, Baltic);
* българските гласни с ударения;
-- всички Централно Европейски езици като:
албански, естонски, латвийски, литовски, полски, румънски,
словашки, словенски, сръбски/лат., унгарски, хърватски, чешки;
-- всички езици, базирани на Кирилицата като:
български, белоруски, македонски, руски, сръбски/кирил., украински;
-- всички Западно Европейски езици като:
английски, ирландски, баскски, белгийски, датски, испански (трад.,
мексик.), италиански, индонезийски, исландски, каталонски, немски,
норвежки, португалски (станд., бразилски), фински, френски,
холандски, шведски;
-- Гръцки;
-- Турски;
--
Азиатска кирилица (арменски, грузински,
казахстански, азарбейджански, чукчи и т.н.)

10. Нови и преработени фамилии в Библиотеката шрифтове 7.0.
[Нови фамилии]

* Agenda, 32 стилови начертания;
* Griffith Gothic Bg, 13 стилови начертания;
* M06, 14 стилови начертания;
* Hermes, 12 стилови начертания;
* HS Compact, 12 стилови начертания;


[ Преработени фамилии]

* Подобрени и прецизирани са фамилиите: Brilliant // Egyptian // Erika // Fresco // Tempora // Universum;

*Фамилията Erika е основно преработена и подобрена. След като шрифта претърпя нов прочит от дизайнера Кънчо Кънев
и близо едногодишна работа по знаците от кирилицата, се получи един реално по-добър резултат.
Няколко букви, като - б,ф,ъ, Б,Ъ,Ф, имат два варианта във всяко стилово начертание.

*Фамилията Fresco е разширена с двe нови kурсивни начертания.

* Новият HS Garamond Expert - Крачка напред за професионалната типография -
HS Garamond SC OSF е допълнение на фамилията HS Garamond с оригинално създадени капителки за кирилица и латиница,
както и цифри към редовни букви (oldstyle figures) за един изключително оригинален и актуален визуален ефект, виж сл. илюстрация:11. Специален подарък за всички закупили цялата библиотека

Комплект системни шрифтове в PostScript формат за Windows и Macintosh: Lucida Grande, Chicago, Charcoal, Geneva, Monaco;

КонтактЗа поръчка: 0888.869.591

typefaces
updated 10/26/11