Home|шрифтове|цени|инфо-центърИзтегли:
BellHouse [236 KB]
BellHouse
с 5 стилови начертания
Стандартен Лиценз (Печатни Медии):
:: 3 компютъра/1 изх. устройство

Моля, преди да поръчате.
прочетете Общите Условия:


Изтегли:
Стандартен Лиценз FontUse PDF (74 KB)

BellHouse Bg
Цена за начертание / Стандартен Лиценз
Bg кодова таблица (OpenType, MAC/WIN)

1-4 начертания / 50 (60 лв. с ДДС);
5-10 начертания / 45 (50 лв. с ДДС);

Пълна Фамилия BellHouse Bg:
5 стила: 225
(275 лв. с ДДС);

Mултиезиков комплект (OpenType Pro)
BellHouse PRO: 250 лв. (300 лв. с ДДС)

:: за OpenType PRO

За информация, моля обръщайте се към: HermesSOFT.

typefaces
20220212