Home|шрифтове|цени|инфо-центърИзтегли:
BellHouse [236 KB]
BellHouse
с 5 стилови начертания
Стандартен Лиценз:
:: 3 компютъра/1 изх. устройство
Моля, преди да поръчате.
прочетете лицензните условия:


Изтегли:
Стандартен Лиценз License PDF (74 KB)

Виж >> Допълнителни лицензи

Цена комплект / Стандартен Лиценз
Bg кодова таблица (OpenType, MAC/WIN)
:: BellHouse --> 125 лв. (150 лв. с ДДС)

Цена мултиезиков комплект (OpenType, MAC/WIN)
:: BellHouse PRO --> 150 лв. (180 лв. с ДДС)

:: за OpenType PRO

За информация, моля обръщайте се към: HermesSOFT.

typefaces
updated 1/23/11