Home|шрифтове|цени|инфо-центърИзтегли:
HS Garamond [396 KB]
HS Garamond Expert
3 стилови начертанияСтандартен Лиценз:
:: 3 компютъра/1 изх. устройство
Моля, преди да поръчате.
прочетете лицензните условия:

Изтегли:
Стандартен Лиценз License PDF (74 KB)

Виж >> Допълнителни лицензи

Цена комплект / Стандартен Лиценз
Bg кодова таблица (OpenType, MAC/WIN)
::
HS Garamond Expert
-> 75 лв. (90 лв. с ДДС)

Цена мултиезиков комплект (OpenType, MAC/WIN)
::
HS Garamond PRO
-> 200 лв.
(240 лв. с ДДС)

:: за OpenType PRO

За допълнителна информация се обръщайте към: HermesSOFT.

typefaces
updated 1/23/11