Home|шрифтове|цени|инфо-центърPDF документи:

:: Cyrillic and Glagolitic
Брошура/презентация [Acrobat
Reader 4.0 / 1.8 MB, Bg]

:: Cyrillic and Glagolitic
Брошура/презентация [Acrobat
Reader 5.0 / 684 KB, Bg]
Описание на комплекта ГЛАГОЛИЦА


- Обла Глаголица - Антиква и Гротеск,
с по 2 стилови начертания: Regular, Bold;

- Хърватска Глаголица - Антиква и Гротеск,
с по 2 стилови начертания: Regular, Bold;

- Формат :: Open Type, PostScript Type 1 за Windows u Mac OS

- Стандартен Лиценз :: 3 компютъра 1 изх. у-во

подробно за проекта ...


Обла Глаголица Антиква, светло и получерно


Обла Глаголица Гротеск, светло и получерно


Хърватска Глаголица Антиква, светло и получерно


Хърватска Глаголица Гротеск, светло и получерноУНИКАЛНОСТ

- пълен набор лигатури - 45 за глаголица и 34 за кирилица;
- максимален брой надредни знаци - повече от 130;
- прецизен контрол върху позиционирането на надредни знаци и титли над и между буквите при набиране на текст.


Всичко това дава възможност:
:: с пълнотата на набора от буквени знаци да се предадат коректно характерните палеографски особености
на ръкописи от различно време, както ранните текстове - ІХ-Х в., така и среднобългарските - ХІІІ-ХІV в.,
дори и по-късните - от ХV-ХVІІ в.;
:: за създаване на сложни типографски издания при запазване на стилово и графическо единство при комбиниране
на текстове на съвременна кирилица, латиница и гръцки със старобългарска кирилица и глаголица.
:: да се създадат условия за публикации в областта на българската средновековна писмена култура
и научните изследвания в тази област, както и популяризирането на българския шрифт от дълбока древност до наши дни.
Техническо описание:
Стилови начертания в комплекта:
-- един "голям" Open Type файл
за всяко стилово начертание (
Regular и Bold)
с по
313 буквени знака всеки;
(
препоръчва се използване в Adobe InDesign)
-- два отделни файла
за всяко стилово начертание (
Regular и Bold)
всеки с по 255 буквени знаци;
(препоръчва се използване във всички
DTP-приложения)

Шрифтовете разделени на 2 части са:
-- формат PostScript Type 1 и True Type;
-- Обла/Хърватска Глаголица Part 1
(
Regular и Bold)
включва основната азбука,
основните варианти,
титли, надредни и лигатури;
-- Обла/Хърватска Глаголица Part 2
(
Regular и Bold)
включва допълнителни букви
от азбуката, варианти и лигатури;

За информация, технически и търговски въпроси, моля обръщайте се към: HermesSOFT.

typefaces
updated 1/23/11