Home|шрифтове|цени|инфо-центърИзтегли:
PDF Spesimen [72 KB]
Marker
1 стиловo начертаниe
KK 30/45 Light

Стандартен Лиценз:
:: 3 компютъра/1 изх. устройство
Моля, преди да поръчате.
прочетете лицензните условия:


Изтегли:
Стандартен Лиценз License PDF (74 KB)

Виж >> Допълнителни лицензи

Цена комплект / Стандартен Лиценз
Bg/Cyrillic кодова таблица (OpenType, MAC/WIN)
::
Marker --> 50 лв. (60 лв. с ДДС)

:: Лиценз за 3-6 компютъра:
2 x ( Стандартен Лиценз)
-> 100 (120 лв. с ДДС);

:: Лиценз за 6-10 компютъра:
3 x ( Стандартен Лиценз)
-> 135
(162 лв. с ДДС);

:: за OpenType PRO

За допълнителна информация се обръщайте към: HermesSOFT.

typefaces
updated 1/23/11