Home|шрифтове|цени|инфо-центърPDF документи:

:: Cyrillic and Glagolitic
Брошура/презентация [Acrobat
Reader 4.0 / 1.8 MB, Bg]

:: Cyrillic and Glagolitic
Брошура/презентация [Acrobat
Reader 5.0 / 684 KB, Bg]
Описание на комплекта СТАРОБЪЛГАРСКА КИРИЛИЦА


- Старобългарска Кирилица - Антиква, в две стилови начертания -
Regular, Bold; с по 675 знака във всяко начертание;


- Формат :: Open Type, PostScript Type 1 за Windows u Mac OS

- Стандартен Лиценз :: 3 компютъра 1 изх. у-во

подробно за проекта ...
УНИКАЛНОСТ

- пълен набор лигатури - 45 за глаголица и 34 за кирилица;
- максимален брой надредни знаци - повече от 130;
- прецизен контрол върху позиционирането на надредни знаци и титли над и между буквите при набиране на текст.


Всичко това дава възможност:
:: с пълнотата на набора от буквени знаци да се предадат коректно характерните палеографски особености
на ръкописи от различно време, както ранните текстове - ІХ-Х в., така и среднобългарските - ХІІІ-ХІV в.,
дори и по-късните - от ХV-ХVІІ в.;
:: за създаване на сложни типографски издания при запазване на стилово и графическо единство
при комбиниране на текстове на съвременна кирилица, латиница и гръцки със старобългарска кирилица и глаголица.
:: да се създадат условия за публикации в областта на българската средновековна писмена култура
и научните изследвания в тази област, както и популяризирането на българския шрифт от дълбока древност до наши дни.

Техническо описание:
Стилови начертания в комплекта:
-- един "голям" Open Type файл за всяко
стилово начертание (
Regular и Bold) с по 675
буквени знака всеки;
(препоръчва се използване в Adobe InDesign)
-- четири отделни файла за всяко
стилово начертание (
Regular и Bold) всеки с по 255
буквени знака всеки; (
препоръчва се използване
във всички DTP-приложения)

Шрифтовете разделени на 4 части са:
-- формат PostScript Type 1 и True Type;
-- Cyrillic Part 1 (
Regular и Bold) включва
основната азбука, основните варианти,
титли, надредни и лигатури;
-- Cyrillic Part 2 (
Regular и Bold) включва
допълнителни букви от азбуката,
варианти и лигатури;
-- Cyrillic Part 3 (
Regular и Bold) включва
всички допълнителни пунктуални
и надредни знаци;
-- Cyrillic Part 4 (
Regular и Bold) включва
всички допълнителни титли и диакритични знаци;

За информация, технически и търговски въпроси, моля обръщайте се към: HermesSOFT.

typefaces
updated 1/23/11