Home|шрифтове|цени|инфо-център

Ценова листа, валидна от 01.01.2016 - Стандартен Договор

Моля, прочетете условията на лицензиране преди поръчка на комплекти шрифтове.

Стандартен Договор - разрешение за използване на шрифтове за работа до 3 (Три) компютърни работни места,
независимо Mac OS или Windows OS.

Допълнителни Договори - разрешение за използване на шрифтове в печатни и/или електронни медии.

> Ценова листа - Допълнителни Договори (click)
Open Type Format комплекти за Mac OS и Windows
Bg кодова таблица вкл. българските гласни букви с ударения

Цена / лева
(в скоби - вкл. ДДС)
HS Type Library 2016 Bg 350 стилови начертания / styles 3490 (4188 с ДДС)
Upgrade от версия 2011 / Open Type 100 стилови начертания / styles 1000 (1200 с ДДС)
Upgrade от версия 2009 / Open Type 250 стилови начертания / styles 1990 (2388 с ДДС)
Helen2 Family Bg (new) 40 стилови начертания / styles виж цена
Classic Fonts Bg 16 стилови начертания / styles 350 (420 с ДДС)
Agenda Bg 32 стилови начертания / styles виж цена
Helen Family Bg 18 стилови начертания / styles 360 (432 с ДДС)
Hermes Bg 12 стилови начертания / styles 240 (288 с ДДС)
HS Gothic Bg (new) 9 стилови начертания / styles виж цена
M06 Bg 16 стилови начертания / styles 360 (432 с ДДС)
Universum Family Bg 16 стилови начертания / styles 320 (384 с ДДС)
ГЛАГОЛИЦА 200 (240 с ДДС)
СТАРОБЪЛГАРСКА КИРИЛИЦА 200 (240 с ДДС)
Open Type Pro мултиезикови комплекти за Mac OS и Windows
* Западно-европейски езици
* Централно/Източно-европейски езици
* Кирилица
* Гръцки (монофоничен)
* Турски

Цена / лева
(в скоби - вкл. ДДС)
HS Type Library 2016 PRO 250 стилови начертания / styles 3999 (4798 с ДДС)
Helen Family Pro 18 стилови начертания / styles 600 (740 с ДДС)
Classic Fonts Pro 16 стилови начертания / styles 550 (660 с ДДС)
HS Grotesk Pro Regular, Italic, Bold, Bold Italic 150 (180 с ДДС)
Tempora Pro Regular, Italic, Bold, Bold Italic 150 (180 с ДДС)
Universum Pro Regular, Italic, Bold, Bold Italic 150 (180 с ДДС)
Open Type Pro мултиезикови комплекти за Mac OS и Windows
* Капителки и цифри към редовните букви
* Западно-европейски езици
* Централно/Източно-европейски езици
* Кирилица
* Гръцки (монофоничен)
* Турски

Цена / лева
(в скоби - вкл. ДДС)
HS Garamond Pro Regular, Italic, Bold, Bold Italic 200 (240 с ДДС)
Platinum Pro Regular, Italic, Bold, Bold Italic 200 (240 с ДДС)
Open Type Pro мултиезикови комплекти за Mac OS и Windows
* Западно-европейски езици
* Централно/Източно-европейски езици
* Кирилица
* Турски
* !! без Гръцки език

Цена / лева
(в скоби - вкл. ДДС)
Bell House Pro 5 стилови начертания / styles 150 (180 с ДДС)
Brilliant Pro 8 стилови начертания / styles 300 (360 с ДДС)
Egyptian Pro 6 стилови начертания / styles 220 (264 с ДДС)
Erika Pro 6 стилови начертания / styles 220 (264 с ДДС)
Fresco Pro Regular, Italic, Bold, Bold Italic 150 (180 с ДДС)
Hermes Pro 12 стилови начертания / styles 400 (480 с ДДС)
HS Compact Pro 12 стилови начертания / styles 400 (480 с ДДС)
HS Grotesk Condensed Pro Condensed / Italic, Bold Condensed / Italic 150 (180 с ДДС)
HS Grotesk Light/Black Pro Light, Light Italic, Black, Black Italic 150 (180 с ДДС)
HS Grotesk Light/Black Condensed Pro Light Cond / Italic, Black Cond / Italic; 150 (180 с ДДС)
HS Renault Pro 6 стилови начертания / styles 200 (240 с ДДС)
KK 30/45 Pro Light, Regular, Bold; 100 (120 с ДДС)
M06 Pro 16 стилови начертания / styles 440 (528 с ДДС)
Universum Condensed Pro Condensed / Italic, Bold Condensed / Italic 150 (180 с ДДС)
Universum Light/Black Pro Light, Light Italic, Black, Black Italic 150 (180 с ДДС)
Universum Light/Black Cond Pro Light Cond / Italic, Black Cond / Italic; 150 (180 с ДДС)
Open Type Pro мултиезикови комплекти за Mac OS и Windows
Мултиезикови комплекти с поддръжка на допълнителни езици:
арменски, грузински, азиатска кирилица - казахски, азарбайджански, узбекски;

Цена / лева
(в скоби - вкл. ДДС)
Helen Pro Special Regular, Italic, Bold, Bold Italic 300 (360 с ДДС)
Tempora Pro Special Regular, Italic, Bold, Bold Italic 300 (360 с ДДС)

Допълнителни Договори - разрешение за използване на шрифтове в печатни и/или електронни медии.
> Ценова листа - Допълнителни Договори (click)

КонтактЗа поръчка: 0888.869.591 / 0886.206.388

typefaces
updated 20160101