Home|шрифтове|цени|инфо-център
Обща информация
Опции - софтуерна поддръжка
Програмни продукти и операционни системи, обект на софтуерна поддръжка

Обща информация
Дефиниция

Експертна поддръжка
24 часа, 7 дни в седмицата персонална помощ от експерт в областта на приложния софтуер, която можете да ползвате
при определен инцидент. Факт е, че в ежедневната работа с приложните програми под Macintosh или Windows се сблъскваме
с множество проблеми, а тяхното решение обикновено изисква определено ноу-хау. След установяване на проблема и внимателен
анализ на ситуацията, ХермесСофт предлага форма на решаване на проблематиката, организирана в 3 абонаментни плана,
от които можете да изберете според нуждите си.

Инцидент
Ситуация с документи, шрифтове, приложен софтуер и операционни системи, при която се получава нежелан
или неочакван резултат при експонация, разпечатване на принтер, създаване на PDF документ и пр. Решаването на проблема
или инцидента, в повечето случаи, изисква допълнителна работа, преработване на документа или други косвени действия.

On-Line поддръжка
Всеки потребител на услугата ще има достъп с парола до секция от сайта на ХермесСофт, където са публикувани документи,
описващи най-често срещаните проблеми и решенията им, както и препоръки за безпроблемна работа.

Оптимизация на технологията на работа

Една от целите на експертната поддръжка е да оптмизира системата за предпечат.
Това означава внимателен анализ на всички елементи в процеса на предпечат - хардуерни конфигурации и драйвери за видео карти,
допълнителни модули (plug-ins, xtensions) за основните DTP приложения и операционни системи. Ефективната технология на работа
е процес, а не еднократен акт. С промяната на версиите на операционните системи, приложенията и техническите средства,
ще се променят и нашите препоръки, ако има причина за това.

Експертна поддръжка
Получавате персонална помощ в момент, когато най-силно се нуждаете:
чрез on-line поддръжка;
горещ мобилен телефон за постоянна връзка;
от екипът на ХермесСОФТ, който е в готовност всеки ден от седмицата;
гъвкав абонаментен план за избор на най-удачното за вас ниво на поддръжка.


Пълно описание в Acrobat PDF файл и списък на документи от ADOBE за софтуерна поддръжка, на български изтегли >>

ПОДДРЪЖКА
Персонална
Разширена
Корпоративна
обхваща до 2 работни места от една платформа
x
x
x
достъп до HTTP support site
x
x
x
посещение и анализ на технологията на работа
x
x
x
оптимизиране на съществуващата технология
x
x
x
телефонни консултации в раб. часове 1/седмица
x
x
x
1 работно посещение (за София)
-
x
x
обхваща 2 - 5 работни места
-
x
x
телефонни консултации в раб. часове 2/седмица
-
x
x
2 работни посещения (за София)
-
x
x
обхваща 5 - 10 работни места
-
-
x
телефонни консултации в раб. часове -
неограниченo
-
-
x
4 работни посещения (за София)
-
-
x
Цена (EUR), без ДДС
99 EUR
199 EUR
399 EUR

Цените не включват ДДС!

Програмни продукти и операционни системи, обект на софтуерна поддръжка

I. Програми за набор и обработка на текст:
1.1  Програмни продукти: MS Office 95/97/2000/XP/ 2003 / 2007;
1.2  Операционни системи Windows 9x/ME/NT4/2000/XP/ Vista/ Windows 7;
1.3  Набор и обработка на текст на български език, синтактична проверка и пренос:
a.  с програмни продукти: MS Office 95 под Windows 9x/ME;
b.  с програмни продукти: MS Office 97/2000/XP под Windows 9x/ME/NT4/2000/XP;
1.4  Стратегия за преминаване от текстообработващи програми от по-старо поколение (до MS Office 95 вкл.)
и операционни с-ми Windows 9x/ME, към Unicode базирани приложения, като MS Office 97/2000/XP на с-ми Windows NT4/2000/XP;
2.1  Програмни продукти: MS Office Mac/98/2001/X;
2.2  Операционни системи Mac OS 8.x, 9.x, 10.x
2.3  Набор и обработка на текст на български език, синтактична проверка и пренос
a.   с програмни продукти: MS Office Macintosh под Mac OS 8.x, 9.x;
b.   с програмни продукти: MS Office 98/2001/X под Mac OS 8.x, 9.x, 10.x;
2.4  Конвертиране на текст между различни продукти и операционни системи;
2.5  Стратегия за безпроблемно преминаване от текстообработващи програми от по-старо поколение (до MS Office Mac вкл.),
към Unicode базирани приложения, като MS Office 98/2001/X под Mac OS 8.x, 9.x, 10.x;

II. Програми за векторна илюстрация и обработка на изображения
1.1  Програмни продукти: Corel Draw, Adobe Illustrator, Micromedia Freehand, Adobe PhotoShop, Corel PhotoPaint;
1.2  Операционни системи Windows 9x/ME/NT4/2000/XP/ Vista/ Windows 7;
1.3  Създаване, обработка и работа с векторни илюстрации и изображения:
а.    под Windows 95/98/ME;
b.    под Windows NT4/2000/XP;
2.1  Операционни системи Mac OS 8.x, 9.x, 10.x;
2.2  Създаване, обработка и работа с векторни илюстрации и изображения:
a.    под Mac OS 8.x, 9.x;
b.    под Mac OS X, version 10.3.x+;
3.1  Конвертиране на векторни илюстрации и изображения между различни продукти и операционни системи;
3.2  Стратегия за безпроблемно преминаване от програми за векторни илюстрации и изображения от по-старо поколение
към Unicode базирани приложения и операционни системи.

III. Оформление на издания и цветоотделяне
1.1  Продукти: QuarkXpress, Adobe InDesign, Adobe PageMaker, Adobe FrameMaker;
1.2  Операционни системи Windows 9x/ME/NT4/2000/XP/ Vista/ Windows 7;
1.3  Оформление на издания на български език, синтактична проверка и пренос с продуктите:
QuarkXpress, Adobe InDesign, Adobe PageMaker;
a.    под Windows 95/98/ME;
b.    под  Windows NT4/2000/XP;
1.4  Стратегия за безпроблемно преминаване от програми за оформление на издания от по-старо поколение
и операционни с-ми Windows 95/98/ME към Unicode базирани приложения на с-ми Windows NT4/2000/XP;
1.5  Стратегия за безпроблемно преминаване от QuarkXpress и Adobe PageMaker към Adobe InDesign на с-ми Windows NT4/2000/XP;
2.1  Операционни системи Mac OS 8.x, 9.x, 10.x
2.2  Оформление на издания на български език, синтактична проверка и пренос с продуктите:
QuarkXpress, Adobe InDesign, Adobe PageMaker под Mac OS 8.x, 9.x, 10.x;
2.3  Стратегия за безпроблемно преминаване от програми за оформление на издания от по-старо поколение
и операционни системи Mac OS 8.x, 9.x към Unicode базирани приложения на с-ми Mac OS X.
2.4 Стратегия за безпроблемно преминаване от QuarkXpress и Adobe PageMaker към Adobe InDesign на с-ми Windows NT4/2000/XP;

IV. Мултиезикова работа - набор и оформление на издания
1.1  Програмни продукти: MS Office 95/97/2000/XP, Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe PhotoShop, Corel PhotoPaint, QuarkXpress,
Adobe InDesign, Adobe PageMaker под с-ма MS Windows 9x/ME/NT4/2000/XP;
1.2  Обхващат се езиците:
1.2.1  Езици базирани на кирилица:  български, белоруски, македонски, руски, сръбски/кирил., украински;
1.2.2  Централно и Източно Европейски езици: албански, естонски, латвийски, литовски, полски, словашки, словенски, сръбски/лат.,
унгарски, хърватски, чешки;
1.2.3  Гръцки език - политоничен и монотоничен;
1.2.4  Западно Европейски езици: английски, ирландски, баскски, белгийски, датски, испански (трад., мексик.), италиански,
индонезийски, исландски, каталонски, немски, норвежки, португалски (станд., бразилски), фински, френски, холандски, шведски;

1.2.5 Турски език; 

V. Електронни PDF документи
1.  Технология за създаване на PDF документи;
2.  Безпроблемно създаване на PDF документи с кирилица;
3.  Редактиране на PDF документи с кирилица;
4.  Безпроблемно създаване на мултиезикови PDF документи;
5.  Редактиране на мултиезикови PDF документи;
6.  Безпроблемно създаване на PDF формуляри с кирилица;
7.  Редактиране на PDF формуляри с кирилица; 

VI. Допълнителни услуги в зависимост от конкретните случаи (заплащането се договаря)
1.  Прегенериране на шрифтове на клиента;
2.  Конвертиране на текстови документи между различни приложения и платформи;
3.  Конвертиране на издания между различни приложения и платформи; 

КонтактЗа поръчка: 0888.869.591

typefaces
updated 10/26/11