Home|шрифтове|софтуер|Apple

-- дизайн и разработване на шрифтове;
-- технологични решения за работа
в многоезикова среда под Apple OS
u Windows операционни системи;
-- консултации, поддръжка и доставка
на професионални системи
за предпечатна подготовка
и специализиран софтуер
за графично оформление и дизайн.


Най-новите комплекти шрифтове:

Dom Diagonal
HS Gothic
HS Quadrata
Interstate
Marker
Neo Tech


Промоция

certified reseller

КонтактЗа поръчка: +359 888 869591 / +359 883 206388

typefaces
20240120